ფუდო მიოუ, დიდ მფარველს, ასევე მოუწოდა აკალას ან ბუდონგ მინგვანგს
ACALA ბუდადიზმი BUDONG MINGWANG FUDO MYOO IMMUTABILITY JAPANESE BUDDHISM დაცვა PROTECTOR SHIVA THE IMMOVABLE
ფუდო მიოუ, დიდ მფარველს, ასევე მოუწოდა აკალას ან ბუდონგ მინგვანგს

Fudo Myoo (不 動 明王), "The Immovable", Sword of violence and wisdom. It is one of the fierce deities of the wisdom of Japanese Buddhism. He is depicted surrounded by flames and i...

წაიკითხე მეტი
ბუდას 10 ყველაზე მნიშვნელოვანი სწავლება
ბუდჰა ბუდადიზმი BUDDHIST CAN A BUDDHIST BELIEVE IN GOD CAN YOU PRACTICE BUDDHISM AND CHRISTIANITY HOW DO YOU PRACTICE BUDDHISM PRACTICE THE MIDDLE WAY SPIRITUAL TEACHER WHAT ARE THE 4 MAIN BELIEFS OF BUDDHISM WHAT ARE THE 5 RULES OF BUDDHISM WHAT ARE THE CORE BELIEFS OF BUDDHISM WHO DO BUDDHISTS WORSHIP
ბუდას 10 ყველაზე მნიშვნელოვანი სწავლება

The Buddha was a philosopher, mediator, spiritual teacher and religious leader who is credited as the founder of Buddhism. He was born as Siddhartha Gautama in India in 566 BC into an aristocratic family, and when he was 29 years old, he left the comforts of his home to see...

წაიკითხე მეტი