ფულის ამულეტები და ჯადოქრობა

ამულეტებისა და ჯადოქრების შელოცვები ფულის და ბიზნესთან დაკავშირებული საკითხებისთვის